Doneer

Search Website

Sadaqa Betalen

Overschot

Bedrag dat u bezit, in euro ?
Berekend op de uitgerekende datum van uw Khums.
Het gelijkwaardige bedrag, in euro, aan vreemde valuta dat u bezit ?
Berekend op de uitgerekende datum van uw Khums.
Schulden aan u waarvan u verwacht dat ze worden terugbetaald ?
Neem dit niet mee als dit in voorgaande boekjaren is verantwoord.
Bezittingen in natura die niet voor levensonderhoud worden gebruikt ?
Dit omvat gebouwen, boerderijen, fabrieken, goederen, werktuigen en alle huishoudelijke artikelen of bezittingen die niet voor levensonderhoud worden gebruikt. Bereken deze tegen contante waarde als ze zijn verworven met een surplusinkomen waarover nog geen jaar is verstreken, en tegen kostprijs als ze zijn verworven met een surplusinkomen waarover een jaar is verstreken. Indien verworven met een combinatie van inkomsten, bereken deze dan tegen contante waarde ten opzichte van wat is verworven met een surplusinkomen waarover nog geen jaar is verstreken, en tegen kostprijs ten opzichte van wat is verworven met een surplusinkomen waarover een jaar is verstreken .
Financiële contributies ?
Dit omvat de verschuldigde premie (surqufliah), de verschuldigde vergoeding voor het gebruik van landbouwgronden die eigendom zijn van de staat, en de verschuldigde vergoeding voor de heropleving van gronden die zijn omheind en voorbereid voor bewoning. Bereken deze tegen contante waarde als ze zijn verworven met een surplusinkomen waarover nog geen jaar is verstreken, en tegen kostprijs als ze zijn verworven met een surplusinkomen waarover een jaar is verstreken. Indien verworven met een combinatie van inkomsten, bereken deze dan tegen contante waarde ten opzichte van wat is verworven met een surplusinkomen waarover nog geen jaar is verstreken, en tegen kostprijs ten opzichte van wat is verworven met een surplusinkomen waarover een jaar is verstreken .
Bedrag dat u vóór de vervaldatum van uw Khums heeft gebruikt ?
Dit is contant geld waarvoor khums moesten worden betaald vóór de vervaldatum van uw khums, en dat u al hebt uitgegeven (bijvoorbeeld: als dit het eerste jaar is, betaalt u khums, ondanks dat u in voorgaande jaren khums moest betalen)
Vervangbare items die je hebt gebruikt vóór de vervaldatum van je Khums ?
Dit zijn vervangbare items die vóór de vervaldatum van je khums aan khums waren onderworpen en die je al hebt gebruikt. Bereken deze op basis van de contante waarde. Onder vervangbare artikelen vallen artikelen die vrijelijk uitwisselbaar of vervangbaar zijn, geheel of gedeeltelijk, voor een ander artikel van vergelijkbare aard, zoals machines of in de fabriek geproduceerde stoffen.
Niet-vervangbare items die u vóór de vervaldatum van uw khums hebt gebruikt ?
Dit zijn niet-vervangbare items die vóór de vervaldatum van uw khums aan khums waren onderworpen en die u al hebt gebruikt. Bereken deze op basis van hun waarde op het moment van gebruik. Niet-fungibele items zijn unieke items, zoals unieke schilderijen, monumenten en unieke sieraden.
Bedrag dat u al heeft betaald met intentie van Sahm Al-Imam ?
Bedrag dat u met de intentie van Sahm Al-Imam heeft betaald vóór de vervaldatum van uw khums.
Bedrag dat u al heeft betaald met intentie van Sahm Al-Sada ?
Bedrag dat u met de intentie van Sahm Al-Sada vóór de vervaldatum van uw Khums heeft betaald.

Inhoudingen

Commerciële schulden ?
Voeg alle commerciële schulden toe die u nog aan anderen verschuldigd bent.
Resterende levensonderhoudsschulden die in het boekjaar zijn aangegaan ?
Inclusief schulden die in het boekjaar zijn geleend voor huisvesting (hypotheek), een auto etc. Voor de verantwoording van hypotheken verwijzen wij naar uitgebreidere regelingen.
Resterende levensonderhoudsschulden die in voorgaande boekjaren zijn opgenomen ?
Hieronder vallen ook de in het voorgaande boekjaar geleende schulden voor huisvesting (hypotheek), een auto etc. Het bezit (huis, auto etc.) moet nog in uw bezit zijn. Bereken alleen het bedrag dat u de afgelopen boekjaren niet van uw winst heeft afgetrokken. Voor de verantwoording van hypotheken verwijzen wij naar meer gedetailleerde regelgeving.
Bedrag dat u bezit en dat al aan khums is onderworpen ?
Berekend op de uitgerekende datum van uw Khums. Omvat het restant van de fondsen die in voorgaande jaren onder khums vielen en waarover u al khums hebt betaald.
Notitie
 1.  De vervaldatum van uw Khums is de eerste dag waarop u met uw baan of bedrijf bent begonnen. Als je gepensioneerd bent of geen werk hebt, kun je met een vertegenwoordiger van de marja’a een khums-vervaldatum overeenkomen, of afzonderlijke khums-jaren berekenen voor elke winst die je maakt, vanaf de datum waarop je die winst hebt gemaakt.
 2.  De khums van commerciële goederen en vastgoed(en) die bedoeld zijn om te verhandelen, moeten worden betaald in overeenstemming met hun huidige marktwaarde, zelfs als ze zijn gekocht met winst waarover een jaar is verstreken, tenzij de prijs waartegen ze zijn verstreken gekocht is hoger dan de huidige waarde.
 3.  Als uit de berekeningen blijkt dat het bedrag aan verschuldigde khums negatief is als gevolg van levensonderhoudsschulden, wordt het bedrag van de levensonderhoudsschuld berekend en uitgesloten dat gelijk is aan het bedrag aan khums dat verschuldigd is voor de rest van de post.
 4. Indien de levensonderhoudsschulden in het boekjaar volledig zijn afgelost, wordt dit bedrag uitgesloten van de winst.
 5.  Bezittingen die niet onderworpen zijn aan khums zijn:
  A. Bezittingen die eigendom zijn via erfenis:
  i. Contant geld
  ii. Vastgoed
  iii. Objecten die overdraagbaar zijn en dergelijke
  B. Bezittingen van de vrouw uit de bruidsschat (mahr):
  i. Contant geld
  ii. Gouden sieraden
  iii. Huismeubilair en dergelijke
  C. Bezittingen die worden gebruikt voor persoonlijke of familiale voorzieningen uit de winst van dat boekjaar:
  i. Thuis verblijf
  ii. Meubels en andere huishoudelijke artikelen
  iii. Tuinen die worden gebruikt voor ontspanning en om persoonlijk van hun fruit te profiteren
  iv. Persoonlijke of gezinsauto’s
  v. Dieren waarvan het huishouden profiteert, zoals een koe voor melk of een kip voor eieren
  D. Schulden van anderen waarvan u niet verwacht dat ze worden terugbetaald.
  e. Items gekocht via schulden die nog niet zijn terugbetaald.

Totaalbedrag onderworpen aan Khums 0

Khums Datum 0

Sahm al Imam moet worden betaald 0

Sahm al Sada moet worden betaald 0

E-mail mij het Khums-rapport

Sadaqa Betalen

30 January 2024

Introductie

Door middel van Sadaqa betalen, leggen we niet alleen gewicht in de schaal van goede daden maar vervullen we ook een nobele plicht. Schenk licht in iemands leven door meer te leren over hoe Sadaqa kan dienen als brug tussen persoonlijke groei en sociale verantwoordelijkheid.

Het verschil tussen Sadaqa betalen en een weeskind sponsoren

Sadaqa is belangrijk omdat het tijdelijke ondersteuning biedt aan weeskinderen die nog niet privé gesponsord zijn. Dit helpt hen om te voorzien in hun basisbehoeften in afwachting van permanente sponsoren. Privé sponsoring is cruciaal voor weeskinderen omdat het hen niet alleen financiële steun biedt, maar ook toegang tot onderwijs, gezondheidszorg en psychologische ondersteuning, waardoor ze een betere toekomst kunnen opbouwen.

Sadaqa betalen en het steunen van een weeskind via Al-Ayn

Heb je er ooit bij stilgestaan hoe iets moois kunt doen voor de wereld? Dat is precies wat Sadaqa betalen via Al-Ayn voor een weeskind kan betekenen. Sadaqa is een vorm van liefdadigheid binnen de Islam. Maar hoe gaat dit in zijn werk via Al-Ayn?

Bij Al-Ayn kun je jouw Sadaqa betalen op een manier die verder reikt dan de individuele daad van liefdadigheid. Al-Ayn zorgt ervoor dat jouw bijdrage direct ten goede komt aan een weeskind dat jouw hulp hard nodig heeft. Het is niet alleen een financiële transactie, maar een liefdevolle brug tussen jou en een weeskind dat op zoek is naar steun en geborgenheid.

Het bijzondere aan de bijdrage via Al-Ayn is dat het niet zomaar een donatie is. Het is een gerichte hulp waarbij de intentie en de actie samenkomen om iets betekenisvols te creëren. Heb je je al eens voorgesteld hoe jouw Sadaqa een lach op het gezicht van een weeskind kan toveren? Hoe het hen kan voorzien van essentiële levensbehoeften?

De procedure is eenvoudig en transparant. Met een paar klikken op de website van alayn.nl kun je jouw Sadaqa betalen en zo je religieuze verantwoordelijkheid vervullen. Tegelijkertijd open je de deur naar een nieuw hoofdstuk voor een weeskind dat jouw hulp nodig heeft. Zo wordt jouw religieuze plicht een daad van onvoorwaardelijke liefde en medemenselijkheid.

De zegeningen van sadaqa betalen.

Sadaqa, een aalmoes geven, is een prachtige daad die diepgeworteld is in de Islamitische traditie. Het is een vorm van liefdadigheid die niet alleen helpt bij het reinigen van je vermogen, maar ook bij het brengen van zegeningen in je leven. Wanneer we Sadaqa betalen via Al-Ayn, geven we eigenlijk sadaqa met een specifiek doel.

Welke zegeningen mag je verwachten wanneer je via Al-Ayn aan een weeskind geeft? Voorop staat natuurlijk dat je een helpende hand biedt aan een weeskind in nood. Dit op zich is al een grote zegening. Maar er is meer. Het wordt gezien als een manier om je eigen welvaart en geluk te vergroten. Geloof je niet dat het geven aan een ander kan resulteren in een positieve verandering in je eigen leven?

Elke euro die je bijdraagt als Sadaqa wordt een zaadje dat groeit in de tuin van het leven van een weeskind. Dit zaadje kan uitgroeien tot voeding, onderwijs, gezondheidszorg of simpelweg een veilige plek. Het is ongelofelijk hoe een enkele daad van sadaqa betalen een hele reeks aan zegeningen kan ontgrendelen, niet alleen voor het ontvangende weeskind maar ook voor jou als gever.

De impact van deze aalmoes stopt niet bij een eenmalige gift; het blijft geven. Het ondersteunt een weeskind misschien wel op weg naar zelfstandigheid. Zo blijven de zegeningen stromen, lang nadat de betaling is gedaan. Is dat niet een prachtige manier om iets van jouw nalatenschap te planten in deze wereld?

Sadaqa betalen met Al-Ayn, een liefdadigheidsdaad voor elk weeskind

Als we aan liefdadigheid denken, denken we vaak aan de algemene nood en de vele behoeftigen. Maar Al-Ayn maakt het persoonlijk. Het is niet zomaar een nummer; het gaat om individuele levens, individuele verhalen.

Stel je voor dat jouw bijdrage een directe impact heeft op zo’n weeskind. Een weeskind dat hunkert naar kansen, naar een betere toekomst, naar een warme maaltijd. Door jouw Sadaqa via Al-Ayn te betalen, omarm je dat weeskind met jouw generositeit. Wordt het niet tijd dat we onze focus verschuiven van de abstractie van liefdadigheid naar de concrete gezichten van diegenen die we helpen?

Het unieke aan Al-Ayn’s aanpak is dat ze voortdurend streven naar volledige transparantie en effectiviteit. Als donateur kun je erop vertrouwen dat jouw Sadaqa precies daar terechtkomt waar het het meest nodig is. Dit zorgt voor een intens persoonlijke ervaring van liefdadigheid, waarbij je exact weet wie je helpt en hoe.

De daad van Sadaqa betalen wordt zo veel meer dan het voldoen aan een religieuze verplichting. Het wordt een liefdadigheidsdaad die diep doordringt in het leven van een weeskind. Is er een mooier geschenk dan te weten dat jouw bijdrage de wereld van een weeskind verandert?

Hoe jouw Sadaqa bijdraagt aan de zorg voor weeskinderen

Soms realiseren we ons niet hoe verstrekkend onze acties kunnen zijn. Door je Sadaqa te betalen via Al-Ayn, word je onderdeel van een grotere zorgstructuur voor weeskinderen. Het is alsof jouw gift de fundamenten legt voor de verdere ontwikkeling en welzijn van een weeskind dat anders misschien geen kans zou hebben.

Al-Ayn zet zich in voor een alomvattende zorg aan weeskinderen. Denk hierbij aan veilige huisvesting, voedsel, kleding, onderwijs en medische hulp. Jouw Sadaqa is dus niet zomaar een druppel in een oceaan. Het is een essentiële druppel die bijdraagt aan het levensonderhoud van een weeskind dat onze hulp nodig heeft. Heb je je wel eens afgevraagd hoeveel weeskinderlevens veranderd kunnen worden door onze gezamenlijke inspanningen?

Het mooie van het doneren van je Sadaqa via Al-Ayn is dat het een situatie creëert waar iedereen wint. Het weeskind krijgt de broodnodige steun en jij voldoet aan een belangrijke religieuze plicht, terwijl je tegelijkertijd bijdraagt aan iets dat veel groter is dan jezelf. Het is een kettingreactie van goede daden die begint bij jou.

Het gevoel van vervulling dat komt kijken bij het ondersteunen van een weeskind is onbeschrijfelijk. Wanneer je jouw Sadaqa betaalt via Al-Ayn, investeer je in de toekomst van een weeskind. Dat is de kracht van gerichte liefdadigheid: het maakt tastbare verandering mogelijk. Kun je je de dankbaarheid van een weeskind voorstellen wanneer het door jouw hulp een stap verder kan zetten in het leven?

De impact van jouw Sadaqa donatie op een weeskind

Elke donatie heeft een verhaal, een impact, een resultaat. De Sadaqa donaties via Al-Ayn zijn geen uitzondering. Ze bieden niet alleen tijdelijke verlichting, maar ze kunnen de loop van een heel leven veranderen. Jouw donatie kan het verschil betekenen tussen verwaarlozing en zorg, tussen wanhoop en hoop, tussen stilstaan en vooruitgang.

Wat zou het voor een weeskind betekenen om de zekerheid te hebben van een volgende maaltijd, schoolboeken of medische zorg? Kunnen we ons de golf van verlichting voorstellen die een weeskind ervaart wanneer het weet dat het niet vergeten is? Dit is de werkelijke impact van jouw Sadaqa donatie: het biedt zowel materiële als emotionele steun.

Bij Al-Ayn begrijpen ze de kracht van gemeenschap en gezamenlijke inspanning. Jouw Sadaqa donatie wordt onderdeel van een grotere beweging die zich inzet voor de welvaart van weeskinderen. Dit is een beweging die staat voor hoop en herstel, voor groei en ontwikkeling. Een beweging die je uitnodigt om deel te nemen en een verschil te maken.

Dus, terwijl je jouw Sadaqa betaalt, bedenk dan welke onzichtbare kettingen je in beweging zet. Welke verhalen help je herschrijven, en welke dromen help je waarmaken? De impact is immens en de dankbaarheid die je terugkrijgt, hoewel misschien onuitgesproken, is diepgaand. Is het niet wonderbaarlijk hoe een enkele bijdrage de toekomst van een weeskind kan verzilveren?

Conclusie

In de kern getuigt Sadaqa betalen van diepe spirituele verantwoordelijkheid en medemenselijkheid. Het is een gebaar dat niet alleen verlichting biedt aan de persoon die de Sadaqa geeft, maar ook een wereld van verschil maakt voor het ontvangende weeskind. Als uiting van sadaqa, gaat dit verder dan puur een financiële transactie; het is een daad van oprechte zorg en compassie. Door voor Al-Ayn te kiezen, vestigen we samen een brug van solidariteit tussen gemeenschappen en dragen we bij aan een liefdevollere wereld.

Stichting Al-Ayn heeft ANBI-status, wat betekent dat online sadaq-betalingen in aanmerking kunnen komen voor belastingaftrek in Nederland. Dit houdt in dat donaties aan de stichting potentieel aftrekbaar zijn van de inkomstenbelasting, afhankelijk van de geldende fiscale regels en persoonlijke situaties.

Woont u in Belgie? klik hier voor Al-Ayn Belgie


Related