Verander het leven van een weeskind structureel

Al-Ayn heeft een unieke manier ontwikkeld om de weeskinderen in Irak te steunen: het sponsoren van een kind. Hierbij betaalt u maandelijks een vast bedrag aan een weeskind van Al-Ayn. Deze structurele hulp heeft niet alleen financieel een enorme impact, maar ook mentaal. Na alle onzekerheden hebben de weeskinderen het gevoel dat er eindelijk weer iemand is die voor hen zorgt. Dit heeft een bewezen impact op de psyche van onze weeskinderen. Het is terug te zien in het psychisch herstel, maar ook op school presteren kinderen aantoonbaar beter als ze de zorg en zekerheid van uw sponsoring ervaren.

Wat houdt een sponsoring in?

Als u bij Al-Ayn besluit een kind te sponsoren, betekent dit echt dat u één specifiek kind sponsort. Dit houdt het volgende in:

  • U meldt uzelf aan voor de sponsoring en wordt gekoppeld aan een weeskind.
  • U ontvangt informatie over het kind en de omstandigheden waar hij of zij mee te maken heeft.
  • Als u akkoord gaat met de sponsoring van dit kind sluit u hiervoor een contract af met de duur van een jaar.
  • Vervolgens betaalt u maandelijks het vaste bedrag van €68,- per maand (of u betaalt per kwartaal of per jaar).
  • Na de eerste betaling gaat uw sponsoring officieel in.
  • De sponsoring loopt door tot het achttiende levensjaar van het kind. Daarna vervalt vanuit Al-Ayn het contract, maar kunt u natuurlijk doorgaan met de steun als u dat wilt.
  • Wilt u tussentijds opzeggen? Dan geldt hiervoor een opzegtermijn van 4 maanden.

Met het maandelijkse bedrag voorziet u het kind in zijn of haar onderhoud. Juist omdat een sponsoring het leven van een weeskind zo drastisch kan veranderen werken wij met contracten en lange opzegtermijnen. U gaat echt een verbintenis aan met het kind.

– Sponsoren omschrijven het gevoel dat dit geeft ‘alsof je echt een kind adopteert’.

Een ander bedrag sponsoren? 

Mocht u wel willen bijdragen aan het leven van een weeskind, maar u vindt het vaste bedrag te hoog, dan kunt ook een lager bedrag sponsoren. Uw maandelijkse bedrag wordt dan alsnog aan één kind besteed, maar u zult niet gekoppeld worden aan een weeskind zoals bij het reguliere sponsorprogramma. Uw sponsoring wordt gecombineerd met andere donaties en zal er alsnog voor zorgen dat één van onze weeskinderen structureel ondersteund wordt.

Wilt u een weeskind sponsoren voor een hoger bedrag? Dat kan! Ook dan zal het volledige bedrag gaan naar het kind waaraan u gekoppeld bent.

Wat weet ik van het kind dat ik sponsor?

Zoals gezegd wordt u echt gekoppeld aan één kind kind. U ontvangt voordat u een contract afsluit een soort CV van een kind. Hierin ziet u een foto van het kind en leest u naast praktische informatie ook van alles over de leefomstandigheden van het kind. Denk hierbij aan medische gegevens, hoeveel broertjes en zusjes hij of zij heeft en hoe het kind wees is geworden. Het kind krijgt ook informatie over u, zodat het een beeld kan vormen van degene die voor hem of haar zorgt.

Contact opnemen met het kind

U kunt contact opnemen met het kind en het is zelfs mogelijk het kind te ontmoeten. Hierbij zal het contact altijd via of onder begeleiding van iemand van Al-Ayn verlopen. Ook kunt u bellen met Al-Ayn als u benieuwd bent hoe het met de gezondheid van het kind gaat en hoe hij of zij het op school doet. U kunt bijvoorbeeld ook een verjaardagscadeau opsturen of een extra donatie doen als het kind net dat steuntje extra kan gebruiken.

Het sponsorprogramma is dus echt meer dan een donatie. U gaat een verbintenis aan waarmee u het leven van een kind zichtbaar en voelbaar verandert. U zorgt voor één van onze weeskinderen en we zien dat kinderen dat ook echt zo ervaren. In de moeilijke en onzekere tijd waarin de kinderen zich bevinden, kunt u houvast en zekerheid bieden.

Meer weten? Download hieronder de bijbehorende folder. 

Download folder Download folder