Doneer

Search Website

Brochures

Overschot

Bedrag dat u bezit, in euro ?
Berekend op de uitgerekende datum van uw Khums.
Het gelijkwaardige bedrag, in euro, aan vreemde valuta dat u bezit ?
Berekend op de uitgerekende datum van uw Khums.
Schulden aan u waarvan u verwacht dat ze worden terugbetaald ?
Neem dit niet mee als dit in voorgaande boekjaren is verantwoord.
Bezittingen in natura die niet voor levensonderhoud worden gebruikt ?
Dit omvat gebouwen, boerderijen, fabrieken, goederen, werktuigen en alle huishoudelijke artikelen of bezittingen die niet voor levensonderhoud worden gebruikt. Bereken deze tegen contante waarde als ze zijn verworven met een surplusinkomen waarover nog geen jaar is verstreken, en tegen kostprijs als ze zijn verworven met een surplusinkomen waarover een jaar is verstreken. Indien verworven met een combinatie van inkomsten, bereken deze dan tegen contante waarde ten opzichte van wat is verworven met een surplusinkomen waarover nog geen jaar is verstreken, en tegen kostprijs ten opzichte van wat is verworven met een surplusinkomen waarover een jaar is verstreken .
Financiële contributies ?
Dit omvat de verschuldigde premie (surqufliah), de verschuldigde vergoeding voor het gebruik van landbouwgronden die eigendom zijn van de staat, en de verschuldigde vergoeding voor de heropleving van gronden die zijn omheind en voorbereid voor bewoning. Bereken deze tegen contante waarde als ze zijn verworven met een surplusinkomen waarover nog geen jaar is verstreken, en tegen kostprijs als ze zijn verworven met een surplusinkomen waarover een jaar is verstreken. Indien verworven met een combinatie van inkomsten, bereken deze dan tegen contante waarde ten opzichte van wat is verworven met een surplusinkomen waarover nog geen jaar is verstreken, en tegen kostprijs ten opzichte van wat is verworven met een surplusinkomen waarover een jaar is verstreken .
Bedrag dat u vóór de vervaldatum van uw Khums heeft gebruikt ?
Dit is contant geld waarvoor khums moesten worden betaald vóór de vervaldatum van uw khums, en dat u al hebt uitgegeven (bijvoorbeeld: als dit het eerste jaar is, betaalt u khums, ondanks dat u in voorgaande jaren khums moest betalen)
Vervangbare items die je hebt gebruikt vóór de vervaldatum van je Khums ?
Dit zijn vervangbare items die vóór de vervaldatum van je khums aan khums waren onderworpen en die je al hebt gebruikt. Bereken deze op basis van de contante waarde. Onder vervangbare artikelen vallen artikelen die vrijelijk uitwisselbaar of vervangbaar zijn, geheel of gedeeltelijk, voor een ander artikel van vergelijkbare aard, zoals machines of in de fabriek geproduceerde stoffen.
Niet-vervangbare items die u vóór de vervaldatum van uw khums hebt gebruikt ?
Dit zijn niet-vervangbare items die vóór de vervaldatum van uw khums aan khums waren onderworpen en die u al hebt gebruikt. Bereken deze op basis van hun waarde op het moment van gebruik. Niet-fungibele items zijn unieke items, zoals unieke schilderijen, monumenten en unieke sieraden.
Bedrag dat u al heeft betaald met intentie van Sahm Al-Imam ?
Bedrag dat u met de intentie van Sahm Al-Imam heeft betaald vóór de vervaldatum van uw khums.
Bedrag dat u al heeft betaald met intentie van Sahm Al-Sada ?
Bedrag dat u met de intentie van Sahm Al-Sada vóór de vervaldatum van uw Khums heeft betaald.

Inhoudingen

Commerciële schulden ?
Voeg alle commerciële schulden toe die u nog aan anderen verschuldigd bent.
Resterende levensonderhoudsschulden die in het boekjaar zijn aangegaan ?
Inclusief schulden die in het boekjaar zijn geleend voor huisvesting (hypotheek), een auto etc. Voor de verantwoording van hypotheken verwijzen wij naar uitgebreidere regelingen.
Resterende levensonderhoudsschulden die in voorgaande boekjaren zijn opgenomen ?
Hieronder vallen ook de in het voorgaande boekjaar geleende schulden voor huisvesting (hypotheek), een auto etc. Het bezit (huis, auto etc.) moet nog in uw bezit zijn. Bereken alleen het bedrag dat u de afgelopen boekjaren niet van uw winst heeft afgetrokken. Voor de verantwoording van hypotheken verwijzen wij naar meer gedetailleerde regelgeving.
Bedrag dat u bezit en dat al aan khums is onderworpen ?
Berekend op de uitgerekende datum van uw Khums. Omvat het restant van de fondsen die in voorgaande jaren onder khums vielen en waarover u al khums hebt betaald.
Notitie
 1.  De vervaldatum van uw Khums is de eerste dag waarop u met uw baan of bedrijf bent begonnen. Als je gepensioneerd bent of geen werk hebt, kun je met een vertegenwoordiger van de marja’a een khums-vervaldatum overeenkomen, of afzonderlijke khums-jaren berekenen voor elke winst die je maakt, vanaf de datum waarop je die winst hebt gemaakt.
 2.  De khums van commerciële goederen en vastgoed(en) die bedoeld zijn om te verhandelen, moeten worden betaald in overeenstemming met hun huidige marktwaarde, zelfs als ze zijn gekocht met winst waarover een jaar is verstreken, tenzij de prijs waartegen ze zijn verstreken gekocht is hoger dan de huidige waarde.
 3.  Als uit de berekeningen blijkt dat het bedrag aan verschuldigde khums negatief is als gevolg van levensonderhoudsschulden, wordt het bedrag van de levensonderhoudsschuld berekend en uitgesloten dat gelijk is aan het bedrag aan khums dat verschuldigd is voor de rest van de post.
 4. Indien de levensonderhoudsschulden in het boekjaar volledig zijn afgelost, wordt dit bedrag uitgesloten van de winst.
 5.  Bezittingen die niet onderworpen zijn aan khums zijn:
  A. Bezittingen die eigendom zijn via erfenis:
  i. Contant geld
  ii. Vastgoed
  iii. Objecten die overdraagbaar zijn en dergelijke
  B. Bezittingen van de vrouw uit de bruidsschat (mahr):
  i. Contant geld
  ii. Gouden sieraden
  iii. Huismeubilair en dergelijke
  C. Bezittingen die worden gebruikt voor persoonlijke of familiale voorzieningen uit de winst van dat boekjaar:
  i. Thuis verblijf
  ii. Meubels en andere huishoudelijke artikelen
  iii. Tuinen die worden gebruikt voor ontspanning en om persoonlijk van hun fruit te profiteren
  iv. Persoonlijke of gezinsauto’s
  v. Dieren waarvan het huishouden profiteert, zoals een koe voor melk of een kip voor eieren
  D. Schulden van anderen waarvan u niet verwacht dat ze worden terugbetaald.
  e. Items gekocht via schulden die nog niet zijn terugbetaald.

Totaalbedrag onderworpen aan Khums 0

Khums Datum 0

Sahm al Imam moet worden betaald 0

Sahm al Sada moet worden betaald 0

E-mail mij het Khums-rapport

Ontdek en download de informatieve brochures van Stichting Al-Ayn, elk ontworpen om licht te werpen op de verschillende facetten van onze missie en de levens die we samen verbeteren. Van gedetailleerde gidsen over Ramadan-bijdragen tot inzichten in ons werk met weeskinderen, elke brochure biedt waardevolle informatie en inspirerende verhalen. Begin uw reis van betrokkenheid en steun door vandaag nog onze verzameling brochures te bezoeken en te downloaden.

Geef GENEZING & GENADE: Download onze Ramadan 2024 brochure

Ontdek onze uitgebreide Ramadan 2024 brochure, waarin de cruciale onderwerpen van gezondheidszorg, medische ondersteuning, en voedingssteun voor weeskinderen in nood worden belicht. Door onze brochure te downloaden, krijgt u inzicht in hoe uw bijdragen essentiële medische behandelingen en voedzame maaltijden verschaffen aan kinderen die het hard nodig hebben in gebieden als Afghanistan, Irak en Ghana. We delen ontroerende verhalen en concrete voorbeelden van hoe uw steun het verschil maakt. Laat uw hart dit Ramadan leiden en draag bij aan een betere toekomst voor deze weeskinderen. Uw donaties kunnen levensreddend zijn en voedzame maaltijden bieden. Beleef de kracht van geven met Al-Ayn en help ons GENEZING & GENADE te koesteren. Uw goede daden kunnen deze Ramadan worden vermenigvuldigd. Download nu de brochure van Stichting Al-Ayn en draag bij aan een liefdadige toekomst.

Voor meer informatie over hoe u kunt bijdragen, inclusief details over hoe uw donaties worden gebruikt en de verschillende manieren waarop u kunt doneren, nodigen wij u uit onze speciale pagina over doneren te bezoeken. Hier vindt u alles wat u moet weten om uw steun te bieden.

Ontdek de kracht van zorg: Download ‘Ons Werk’ brochure

Duik dieper in de essentiële werkzaamheden van Stichting Al-Ayn met onze ‘Ons Werk‘ brochure, een inspirerende gids vol inzichten over hoe we waardige zorg bieden aan weeskinderen in Irak, Afghanistan en Ghana. U leert meer over onze impactrijke projecten, waaronder financiële steun, veilige huisvesting, hoogwaardige gezondheidszorg, en onderwijssteun, die samen een duurzame verandering in de levens van deze kinderen bewerkstelligen. Uw download biedt niet alleen waardevolle informatie maar draagt ook bij aan het bewustzijn en de steun voor onze cruciale missie. Laat u inspireren en download vandaag nog de brochure om bij te dragen aan een toekomst vol hoop en waardigheid voor weeskinderen.

Door de ‘Ons Werk’ brochure te downloaden, krijgt u niet alleen inzicht in onze uitgebreide ondersteuningsprogramma’s maar onderneemt u ook stappen richting actieve betrokkenheid. Elke pagina brengt u dichter bij de realiteit van weeskinderen die uw hulp nodig hebben. Deel deze kennis met vrienden en familie om een golf van steun te creëren. Uw interesse en betrokkenheid kunnen het verschil maken in het leven van een kind.

 

Ontdek de kracht van Khums: Uw gids voor islamitische solidariteit en impact

Bent u op zoek naar een manier om uw religieuze verplichtingen na te komen en tegelijkertijd een impactvolle verandering te bewerkstelligen in de levens van weeskinderen? Ontdek alles wat u moet weten over Khums, de islamitische belasting die bedoeld is om degenen die het meest nodig hebben te ondersteunen. Onze brochure biedt een uitgebreide gids die u helpt te begrijpen hoe Khums werkt, de betekenis ervan, en hoe uw bijdragen direct ten goede komen aan de weeskinderen. Door deel te nemen aan deze nobele daad, helpt u niet alleen aan uw religieuze plichten te voldoen, maar verandert u ook het leven van kinderen die uw hulp hard nodig hebben.

Al-Ayn’s initiatieven strekken zich uit over meerdere domeinen, van het bieden van essentiële levensbehoeften zoals voedsel en veilige huisvesting tot het verstrekken van onderwijs en medische zorg. Door onze brochure te downloaden, krijgt u inzicht in hoe elke Khums-bijdrage wordt gebruikt om deze kinderen een betere toekomst te bieden. Daarnaast maakt u kennis met onze Khums-calculator, waarmee u gemakkelijk kunt berekenen hoeveel u dit jaar verschuldigd bent. Sluit u aan bij duizenden anderen die hun steentje bijdragen en ontdek hoe eenvoudig het is om uw Khums online te betalen. Laat deze kans niet voorbijgaan om een wezenlijk verschil te maken in de levens van degenen die uw hulp het meest nodig hebben. Download vandaag nog onze brochure en zet de eerste stap naar het vervullen van uw islamitische verplichtingen met vertrouwen en gemak.

Bouw aan een blijvende erfenis: Ontdek de impact van uw Sadaqa Jariya

Stel je een gift voor die blijft geven, lang nadat het is gegeven, een bijdrage die generaties overstijgt en een blijvende impact heeft. Dat is de essentie van Sadaqa Jariya, een vorm van liefdadigheid die in de Islam bijzonder wordt gewaardeerd vanwege zijn aanhoudende voordelen. Onze brochure, gewijd aan het verlichten van de kracht van Sadaqa Jariya, onthult hoe uw steun levens kan transformeren en een bron van voortdurende zegeningen kan worden. Door ons werk met weeskinderen, kunt u deel uitmaken van iets dat veel verder gaat dan een eenmalige gift; u investeert in de toekomst van individuen en gemeenschappen die onze hulp het meest nodig hebben. Ontdek onze projecten, van de bouw van huizen en medische klinieken tot onderwijs- en beroepsopleidingsprogramma’s, en zie hoe uw bijdrage een wereld van verschil kan maken.

In deze brochure vindt u gedetailleerde informatie over onze diverse Sadaqa Jariya-projecten en hoe deze zijn afgestemd op de behoeften van de meest kwetsbare. Elk project, van het Lichtende Sterren Centra tot onze baanbrekende gezondheidsinitiatieven, is ontworpen om veiligheid, onderwijs en gezondheid te bieden aan degenen die dit het meest nodig hebben. Uw betrokkenheid kan helpen bij het bouwen van een fundament voor duurzame ontwikkeling en hoop voor toekomstige generaties. Download onze brochure vandaag nog en ontdek hoe u een erfenis van liefdadigheid en mededogen kunt creëren die de tand des tijds zal doorstaan. Uw reis naar het maken van een significante, aanhoudende impact begint hier.

 

Verander een Leven: Uw gids voor betekenisvolle kindersponsoring

Stelt u zich voor dat uw steun de deur opent naar een nieuwe wereld van mogelijkheden voor een kind dat niets anders kent dan ontbering. Door Al-Ayn’s unieke sponsorprogramma, kunt u persoonlijk bijdragen aan het veranderen van het leven van een weeskind door hen te voorzien van essentiële levensbehoeften zoals voedsel, veilige onderdak, onderwijs, en medische zorg. Onze brochure biedt een uitgebreide blik op hoe uw hulp een directe impact kan hebben op de levens van deze kwetsbare kinderen. Het gaat verder dan traditionele sponsoring; het gaat over het bieden van een omvattende zorg die elk kind in staat stelt om niet alleen te overleven, maar om te gedijen en hun dromen na te streven. Word deel van een gemeenschap die gelooft in het bieden van hoop en kansen en zie hoe uw bijdrage kinderen helpt om boven hun omstandigheden uit te stijgen.

Elk kind heeft een verhaal en elk kind verdient de kans om zijn of haar volledige potentieel te bereiken. Met meer dan 18 jaar ervaring in het transformeren van de levens van weeskinderen in Irak, Afghanistan en Ghana, biedt Al-Ayn een bewezen pad naar een betere toekomst. Door onze brochure te downloaden, leert u meer over onze uitgebreide benadering van sponsoring, die niet alleen aan de basisbehoeften voldoet, maar ook een liefdevolle en ondersteunende omgeving creëert. Maak vandaag nog het verschil in het leven van een kind door onze brochure te downloaden en meer te ontdekken over hoe u een stralendere toekomst voor weeskinderen kunt helpen bouwen.

Maak het verschil: Word vrijwilliger en verrijk uw leven

Bent u op zoek naar een manier om een positieve impact te maken en iets terug te geven aan de gemeenschap? Word vrijwilliger bij ons en ervaar de voldoening die komt met het helpen van anderen. Vrijwilligerswerk is niet alleen een kans om bij te dragen aan zinvolle projecten, maar het is ook een platform voor persoonlijke groei en ontwikkeling. Door onze brochure te downloaden, krijgt u inzicht in de verschillende manieren waarop u kunt deelnemen en het verschil kunt maken. Of u nu uw vaardigheden wilt inzetten, nieuwe ervaringen wilt opdoen of simpelweg deel wilt uitmaken van een gemeenschap die streeft naar positieve verandering, er is een plaats voor u. Sluit u aan bij ons team van toegewijde vrijwilligers en begin aan een reis die net zo verrijkend is voor u als voor degenen die u helpt.

Ontdek de kracht van het geven van uw tijd door onze vrijwilligersbrochure te downloaden. Binnenin vindt u gedetailleerde informatie over de verschillende rollen en projecten waarbij u betrokken kunt raken, de verhalen van huidige vrijwilligers, en de vele voordelen die vrijwilligerswerk met zich meebrengt. Of u nu op zoek bent naar een manier om uw professionele vaardigheden te ontwikkelen, nieuwe vrienden te maken of gewoon iets goeds te doen, vrijwilligerswerk biedt talloze mogelijkheden om uw horizon te verbreden. Laat deze kans niet voorbijgaan om een betekenisvol verschil te maken in zowel uw leven als dat van anderen. Download nu de brochure en zet de eerste stap naar een lonende ervaring als vrijwilliger.

Laat u inspireren en informeren door de boeiende verhalen en inzichten op onze blogpagina.
Verrijk uw kennis en ontdek de impact van uw steun. Begin vandaag met lezen.