Doneer

Search Website

Sadaqa Jariya

Overschot

Bedrag dat u bezit, in euro ?
Berekend op de uitgerekende datum van uw Khums.
Het gelijkwaardige bedrag, in euro, aan vreemde valuta dat u bezit ?
Berekend op de uitgerekende datum van uw Khums.
Schulden aan u waarvan u verwacht dat ze worden terugbetaald ?
Neem dit niet mee als dit in voorgaande boekjaren is verantwoord.
Bezittingen in natura die niet voor levensonderhoud worden gebruikt ?
Dit omvat gebouwen, boerderijen, fabrieken, goederen, werktuigen en alle huishoudelijke artikelen of bezittingen die niet voor levensonderhoud worden gebruikt. Bereken deze tegen contante waarde als ze zijn verworven met een surplusinkomen waarover nog geen jaar is verstreken, en tegen kostprijs als ze zijn verworven met een surplusinkomen waarover een jaar is verstreken. Indien verworven met een combinatie van inkomsten, bereken deze dan tegen contante waarde ten opzichte van wat is verworven met een surplusinkomen waarover nog geen jaar is verstreken, en tegen kostprijs ten opzichte van wat is verworven met een surplusinkomen waarover een jaar is verstreken .
Financiële contributies ?
Dit omvat de verschuldigde premie (surqufliah), de verschuldigde vergoeding voor het gebruik van landbouwgronden die eigendom zijn van de staat, en de verschuldigde vergoeding voor de heropleving van gronden die zijn omheind en voorbereid voor bewoning. Bereken deze tegen contante waarde als ze zijn verworven met een surplusinkomen waarover nog geen jaar is verstreken, en tegen kostprijs als ze zijn verworven met een surplusinkomen waarover een jaar is verstreken. Indien verworven met een combinatie van inkomsten, bereken deze dan tegen contante waarde ten opzichte van wat is verworven met een surplusinkomen waarover nog geen jaar is verstreken, en tegen kostprijs ten opzichte van wat is verworven met een surplusinkomen waarover een jaar is verstreken .
Bedrag dat u vóór de vervaldatum van uw Khums heeft gebruikt ?
Dit is contant geld waarvoor khums moesten worden betaald vóór de vervaldatum van uw khums, en dat u al hebt uitgegeven (bijvoorbeeld: als dit het eerste jaar is, betaalt u khums, ondanks dat u in voorgaande jaren khums moest betalen)
Vervangbare items die je hebt gebruikt vóór de vervaldatum van je Khums ?
Dit zijn vervangbare items die vóór de vervaldatum van je khums aan khums waren onderworpen en die je al hebt gebruikt. Bereken deze op basis van de contante waarde. Onder vervangbare artikelen vallen artikelen die vrijelijk uitwisselbaar of vervangbaar zijn, geheel of gedeeltelijk, voor een ander artikel van vergelijkbare aard, zoals machines of in de fabriek geproduceerde stoffen.
Niet-vervangbare items die u vóór de vervaldatum van uw khums hebt gebruikt ?
Dit zijn niet-vervangbare items die vóór de vervaldatum van uw khums aan khums waren onderworpen en die u al hebt gebruikt. Bereken deze op basis van hun waarde op het moment van gebruik. Niet-fungibele items zijn unieke items, zoals unieke schilderijen, monumenten en unieke sieraden.
Bedrag dat u al heeft betaald met intentie van Sahm Al-Imam ?
Bedrag dat u met de intentie van Sahm Al-Imam heeft betaald vóór de vervaldatum van uw khums.
Bedrag dat u al heeft betaald met intentie van Sahm Al-Sada ?
Bedrag dat u met de intentie van Sahm Al-Sada vóór de vervaldatum van uw Khums heeft betaald.

Inhoudingen

Commerciële schulden ?
Voeg alle commerciële schulden toe die u nog aan anderen verschuldigd bent.
Resterende levensonderhoudsschulden die in het boekjaar zijn aangegaan ?
Inclusief schulden die in het boekjaar zijn geleend voor huisvesting (hypotheek), een auto etc. Voor de verantwoording van hypotheken verwijzen wij naar uitgebreidere regelingen.
Resterende levensonderhoudsschulden die in voorgaande boekjaren zijn opgenomen ?
Hieronder vallen ook de in het voorgaande boekjaar geleende schulden voor huisvesting (hypotheek), een auto etc. Het bezit (huis, auto etc.) moet nog in uw bezit zijn. Bereken alleen het bedrag dat u de afgelopen boekjaren niet van uw winst heeft afgetrokken. Voor de verantwoording van hypotheken verwijzen wij naar meer gedetailleerde regelgeving.
Bedrag dat u bezit en dat al aan khums is onderworpen ?
Berekend op de uitgerekende datum van uw Khums. Omvat het restant van de fondsen die in voorgaande jaren onder khums vielen en waarover u al khums hebt betaald.
Notitie
 1.  De vervaldatum van uw Khums is de eerste dag waarop u met uw baan of bedrijf bent begonnen. Als je gepensioneerd bent of geen werk hebt, kun je met een vertegenwoordiger van de marja’a een khums-vervaldatum overeenkomen, of afzonderlijke khums-jaren berekenen voor elke winst die je maakt, vanaf de datum waarop je die winst hebt gemaakt.
 2.  De khums van commerciële goederen en vastgoed(en) die bedoeld zijn om te verhandelen, moeten worden betaald in overeenstemming met hun huidige marktwaarde, zelfs als ze zijn gekocht met winst waarover een jaar is verstreken, tenzij de prijs waartegen ze zijn verstreken gekocht is hoger dan de huidige waarde.
 3.  Als uit de berekeningen blijkt dat het bedrag aan verschuldigde khums negatief is als gevolg van levensonderhoudsschulden, wordt het bedrag van de levensonderhoudsschuld berekend en uitgesloten dat gelijk is aan het bedrag aan khums dat verschuldigd is voor de rest van de post.
 4. Indien de levensonderhoudsschulden in het boekjaar volledig zijn afgelost, wordt dit bedrag uitgesloten van de winst.
 5.  Bezittingen die niet onderworpen zijn aan khums zijn:
  A. Bezittingen die eigendom zijn via erfenis:
  i. Contant geld
  ii. Vastgoed
  iii. Objecten die overdraagbaar zijn en dergelijke
  B. Bezittingen van de vrouw uit de bruidsschat (mahr):
  i. Contant geld
  ii. Gouden sieraden
  iii. Huismeubilair en dergelijke
  C. Bezittingen die worden gebruikt voor persoonlijke of familiale voorzieningen uit de winst van dat boekjaar:
  i. Thuis verblijf
  ii. Meubels en andere huishoudelijke artikelen
  iii. Tuinen die worden gebruikt voor ontspanning en om persoonlijk van hun fruit te profiteren
  iv. Persoonlijke of gezinsauto’s
  v. Dieren waarvan het huishouden profiteert, zoals een koe voor melk of een kip voor eieren
  D. Schulden van anderen waarvan u niet verwacht dat ze worden terugbetaald.
  e. Items gekocht via schulden die nog niet zijn terugbetaald.

Totaalbedrag onderworpen aan Khums 0

Khums Datum 0

Sahm al Imam moet worden betaald 0

Sahm al Sada moet worden betaald 0

E-mail mij het Khums-rapport
Donate

Met meer dan 19 Sadaqa Jariya-projecten in heel Irak zijn de mogelijkheden eindeloos.

Wat is Sadaqa Jariya?

“Sadaqa Jariya” vertaalt letterlijk naar “voortdurende/doorlopende liefdadigheid” uit het Arabisch.

Het is een van de krachtigste manieren van geven in de islam, omdat de voordelen van dit soort liefdadigheid niet alleen door de ontvanger worden geoogst, maar ook door de gever. Bij Al-Ayn gebruiken we het om blijvende verandering te creëren in het leven van weeskinderen in Irak. We beginnen hier en nu – de eerste stap is om kinderen de psychologische rehabilitatie te bieden die ze zo wanhopig nodig hebben in de nasleep van oorlog.

Daarna richten we ons op hun toekomst.

Door een veilige leeromgeving te creëren, stellen we kinderen in staat waardevolle levensvaardigheden op te doen die in de toekomst deuren kunnen openen naar werkgelegenheid en een betere levenskwaliteit in het algemeen.

De voordelen van het geven van Sadaqa Jariya zijn diepgaand: niet alleen meerdere beloningen voor één enkele daad van liefdadigheid, maar ook beloningen die zich uitstrekken tot onze tijd in het Hiernamaals.

“Slechts drie dingen volgen een mens na zijn dood: Sadaqa die hij in zijn leven heeft bijgedragen en die na zijn dood doorgaat (Sadaqa Jariya); een goede traditie die hij is begonnen en die wordt nageleefd na zijn dood; of een deugdzame nakomeling die voor hem bidt.” – Imam Al-Sadiq (as)

Vermenigvuldig je zegeningen door ofwel een algemene bijdrage aan Sadaqa Jariya te leveren of aan een specifiek, in aanmerking komend project.

Sponsor een Lichtgevende sterren Centrum

De afgelopen 15 jaar heeft Al-Ayn een gemeenschap opgebouwd die weeskinderen en hun families ondersteunt en kracht geeft.

De Lichtgevende sterren-centra bieden weeskinderen een tweede kans in het leven. Elk centrum heeft tot doel de levens van weeskinderen en jongeren opnieuw op te bouwen door toegang te bieden tot psychologische rehabilitatie en workshops voor beroepstraining, zodat weeskinderen de overgang naar volwassenheid kunnen maken.

Beroepstraining en psychologische rehabilitatie

Bij Al-Ayn geloven we sterk in het belang van geestelijke gezondheid. Daarom staat psychologische rehabilitatie al jaren centraal in onze missie. Hoewel er al meer dan 1700 gevallen zijn geregistreerd, wachten veel meer kinderen op kritische interventies om aan hun uiteenlopende geestelijke gezondheidsbehoeften te voldoen.

De klinieken voor psychologische rehabilitatie in 12 Lichtgevende sterren-centra in Bagdad, Basra, Diwaniya, Muthanna, Najaf, Karbala, Al-Hilla, Diyala en Wasit verbeteren niet alleen de toegang tot essentiële zorg voor weeskinderen, waar ze ook mogen wonen, maar bieden ook essentiële beroepstrainingen aan kinderen die getalenteerd zijn buiten het formele academische onderwijs, zodat ze hun ware carrièrepad kunnen vinden.

Hikayati

Centrum voor persoonlijke ontwikkeling, onderwijs en recreatie.

Onze visie is dat elk weeskind recht heeft op een eerlijke start in het leven. Via Hikayati kunnen we kinderen de nodige instrumenten geven om hun potentieel te realiseren.

Het Hikayati (Mijn Verhaal) centrum stelt ons in staat om kinderen gepersonaliseerde programma’s te bieden die hun welzijn verbeteren en levenskansen creëren door middel van onderwijs, spel, coaching, therapie en spirituele begeleiding.

Locatie: Najaf, Al-Adala Buurt Grootte: 1.350 vierkante meter verdeeld over 8 verdiepingen

Het centrum zal onder andere een bibliotheek, theater, zwembad, counselingruimtes, een kunsttherapie-workshop, een daktuin en meer omvatten. De kosten van dit centrum zijn gedekt en het bevindt zich in de laatste fase van de bouw. Blijf op de hoogte voor updates!

Wist je dat je Sadaqa Jariya namens een overleden dierbare kunt geven?

De zegeningen van dit soort liefdadigheid gaan door in het Hiernamaals.

Het effect van jouw Sadaqa Jariya

Al-Ayn (Irak) heeft verschillende wooncomplexen gebouwd in heel Irak.

Er is echter een groot huisvestingsprobleem, en veel gezinnen wachten op fatsoenlijke huisvesting. Hieronder vindt u voorbeelden van voltooide projecten.

 • Een wooncomplex in het district Al-Maamil in Bagdad. Het bestaat uit 8 wooneenheden.
 • Een wooncomplex in Bagdad, dat bestaat uit 28 wooneenheden waar momenteel behoeftige gezinnen wonen.
 • Een wooncomplex, gelegen in de heilige stad Najaf, bestaat uit 66 wooneenheden en is onlangs overgedragen aan in aanmerking komende gezinnen die in erbarmelijke huisvestingsomstandigheden leven.

Met veel families die wachten op een plek die ze thuis kunnen noemen, blijft de behoefte bestaan. Daarom worden er over heel Irak nieuwe wooncomplexen gebouwd op geschonken grond. Deze donaties worden ofwel nagelaten ten behoeve van de kinderen in de testamenten van supporters van Al-Ayn, ofwel geschonken door vrijgevige individuen tijdens hun leven, in hun naam of namens geliefden.