Doneer

Search Website

Ramadan 2024

Overschot

Bedrag dat u bezit, in euro ?
Berekend op de uitgerekende datum van uw Khums.
Het gelijkwaardige bedrag, in euro, aan vreemde valuta dat u bezit ?
Berekend op de uitgerekende datum van uw Khums.
Schulden aan u waarvan u verwacht dat ze worden terugbetaald ?
Neem dit niet mee als dit in voorgaande boekjaren is verantwoord.
Bezittingen in natura die niet voor levensonderhoud worden gebruikt ?
Dit omvat gebouwen, boerderijen, fabrieken, goederen, werktuigen en alle huishoudelijke artikelen of bezittingen die niet voor levensonderhoud worden gebruikt. Bereken deze tegen contante waarde als ze zijn verworven met een surplusinkomen waarover nog geen jaar is verstreken, en tegen kostprijs als ze zijn verworven met een surplusinkomen waarover een jaar is verstreken. Indien verworven met een combinatie van inkomsten, bereken deze dan tegen contante waarde ten opzichte van wat is verworven met een surplusinkomen waarover nog geen jaar is verstreken, en tegen kostprijs ten opzichte van wat is verworven met een surplusinkomen waarover een jaar is verstreken .
Financiële contributies ?
Dit omvat de verschuldigde premie (surqufliah), de verschuldigde vergoeding voor het gebruik van landbouwgronden die eigendom zijn van de staat, en de verschuldigde vergoeding voor de heropleving van gronden die zijn omheind en voorbereid voor bewoning. Bereken deze tegen contante waarde als ze zijn verworven met een surplusinkomen waarover nog geen jaar is verstreken, en tegen kostprijs als ze zijn verworven met een surplusinkomen waarover een jaar is verstreken. Indien verworven met een combinatie van inkomsten, bereken deze dan tegen contante waarde ten opzichte van wat is verworven met een surplusinkomen waarover nog geen jaar is verstreken, en tegen kostprijs ten opzichte van wat is verworven met een surplusinkomen waarover een jaar is verstreken .
Bedrag dat u vóór de vervaldatum van uw Khums heeft gebruikt ?
Dit is contant geld waarvoor khums moesten worden betaald vóór de vervaldatum van uw khums, en dat u al hebt uitgegeven (bijvoorbeeld: als dit het eerste jaar is, betaalt u khums, ondanks dat u in voorgaande jaren khums moest betalen)
Vervangbare items die je hebt gebruikt vóór de vervaldatum van je Khums ?
Dit zijn vervangbare items die vóór de vervaldatum van je khums aan khums waren onderworpen en die je al hebt gebruikt. Bereken deze op basis van de contante waarde. Onder vervangbare artikelen vallen artikelen die vrijelijk uitwisselbaar of vervangbaar zijn, geheel of gedeeltelijk, voor een ander artikel van vergelijkbare aard, zoals machines of in de fabriek geproduceerde stoffen.
Niet-vervangbare items die u vóór de vervaldatum van uw khums hebt gebruikt ?
Dit zijn niet-vervangbare items die vóór de vervaldatum van uw khums aan khums waren onderworpen en die u al hebt gebruikt. Bereken deze op basis van hun waarde op het moment van gebruik. Niet-fungibele items zijn unieke items, zoals unieke schilderijen, monumenten en unieke sieraden.
Bedrag dat u al heeft betaald met intentie van Sahm Al-Imam ?
Bedrag dat u met de intentie van Sahm Al-Imam heeft betaald vóór de vervaldatum van uw khums.
Bedrag dat u al heeft betaald met intentie van Sahm Al-Sada ?
Bedrag dat u met de intentie van Sahm Al-Sada vóór de vervaldatum van uw Khums heeft betaald.

Inhoudingen

Commerciële schulden ?
Voeg alle commerciële schulden toe die u nog aan anderen verschuldigd bent.
Resterende levensonderhoudsschulden die in het boekjaar zijn aangegaan ?
Inclusief schulden die in het boekjaar zijn geleend voor huisvesting (hypotheek), een auto etc. Voor de verantwoording van hypotheken verwijzen wij naar uitgebreidere regelingen.
Resterende levensonderhoudsschulden die in voorgaande boekjaren zijn opgenomen ?
Hieronder vallen ook de in het voorgaande boekjaar geleende schulden voor huisvesting (hypotheek), een auto etc. Het bezit (huis, auto etc.) moet nog in uw bezit zijn. Bereken alleen het bedrag dat u de afgelopen boekjaren niet van uw winst heeft afgetrokken. Voor de verantwoording van hypotheken verwijzen wij naar meer gedetailleerde regelgeving.
Bedrag dat u bezit en dat al aan khums is onderworpen ?
Berekend op de uitgerekende datum van uw Khums. Omvat het restant van de fondsen die in voorgaande jaren onder khums vielen en waarover u al khums hebt betaald.
Notitie
 1.  De vervaldatum van uw Khums is de eerste dag waarop u met uw baan of bedrijf bent begonnen. Als je gepensioneerd bent of geen werk hebt, kun je met een vertegenwoordiger van de marja’a een khums-vervaldatum overeenkomen, of afzonderlijke khums-jaren berekenen voor elke winst die je maakt, vanaf de datum waarop je die winst hebt gemaakt.
 2.  De khums van commerciële goederen en vastgoed(en) die bedoeld zijn om te verhandelen, moeten worden betaald in overeenstemming met hun huidige marktwaarde, zelfs als ze zijn gekocht met winst waarover een jaar is verstreken, tenzij de prijs waartegen ze zijn verstreken gekocht is hoger dan de huidige waarde.
 3.  Als uit de berekeningen blijkt dat het bedrag aan verschuldigde khums negatief is als gevolg van levensonderhoudsschulden, wordt het bedrag van de levensonderhoudsschuld berekend en uitgesloten dat gelijk is aan het bedrag aan khums dat verschuldigd is voor de rest van de post.
 4. Indien de levensonderhoudsschulden in het boekjaar volledig zijn afgelost, wordt dit bedrag uitgesloten van de winst.
 5.  Bezittingen die niet onderworpen zijn aan khums zijn:
  A. Bezittingen die eigendom zijn via erfenis:
  i. Contant geld
  ii. Vastgoed
  iii. Objecten die overdraagbaar zijn en dergelijke
  B. Bezittingen van de vrouw uit de bruidsschat (mahr):
  i. Contant geld
  ii. Gouden sieraden
  iii. Huismeubilair en dergelijke
  C. Bezittingen die worden gebruikt voor persoonlijke of familiale voorzieningen uit de winst van dat boekjaar:
  i. Thuis verblijf
  ii. Meubels en andere huishoudelijke artikelen
  iii. Tuinen die worden gebruikt voor ontspanning en om persoonlijk van hun fruit te profiteren
  iv. Persoonlijke of gezinsauto’s
  v. Dieren waarvan het huishouden profiteert, zoals een koe voor melk of een kip voor eieren
  D. Schulden van anderen waarvan u niet verwacht dat ze worden terugbetaald.
  e. Items gekocht via schulden die nog niet zijn terugbetaald.

Totaalbedrag onderworpen aan Khums 0

Khums Datum 0

Sahm al Imam moet worden betaald 0

Sahm al Sada moet worden betaald 0

E-mail mij het Khums-rapport

Ramadan 2024

20 March 2024

Ramadan 2024: Genezing & Genade

Deze Ramadan staat in het teken van Genezing & Genade voor weeskinderen die onze zorg hard nodig hebben. Met uw donaties kunnen meer dan 100.000 weeskinderen in armoede cruciale gezondheidszorgdiensten ontvangen en meer dan 37.000 van hen voorzien worden van voedingshulp. Het is essentieel dat weeskinderen toegang krijgen tot medische behandeling en voedzaam voedsel, vooral in regio’s zoals Irak, Afghanistan en Ghana waar ze worden geconfronteerd met acute ziektes en chronische aandoeningen. U kunt helpen door donaties te doen die bijvoorbeeld medische behandelingen, chirurgische ingrepen en voedselmanden mogelijk maken. Laten we samen de gezondheid en het welzijn van weeskinderen verbeteren tijdens deze heilige maand Ramadan.

Belangrijkste punten:

 • Ramadan 2024: Genezing & Genade roept op tot donaties voor weeskinderen die essentiële medische behandeling en voedzaam voedsel nodig hebben.
 • Donaties van verschillende bedragen, zoals €50, €100, €240, €500, kunnen bijdragen aan medische zorg en behandeling voor weeskinderen tijdens deze heilige maand.
 • Al-Ayn streeft ernaar om meer dan 100.000 weeskinderen in Irak toegang te geven tot cruciale gezondheidszorgdiensten.
 • Door te doneren, kunt u bijdragen aan financiële ondersteuning voor medicatie, hulpmiddelen, chirurgische operaties en gezondheidsklinieken voor weeskinderen in nood.
 • Niet-overdraagbare ziekten vormen een belangrijke zorg voor weeskinderen, en uw steun kan helpen bij het verbeteren van de gezondheid en welzijn van deze kwetsbare groep.
 • Uw bijdrage kan niet alleen medische zorg mogelijk maken, maar ook gezinnen helpen met broodnodige voedselhulp tijdens Ramadan.
 • Al-Ayn heeft een efficiënt due diligence systeem opgezet om ervoor te zorgen dat uw donaties op een vertrouwde en effectieve manier worden verwerkt en gebruikt.

Ramadan 2024: Genezing & Genade

De spirituele dimensies van genezing tijdens Ramadan

Deze Ramadan draait niet alleen om lichamelijke genezing, maar ook om spirituele genezing. Het is een tijd waarin we ons richten op het versterken van onze verbinding met allah en het genezen van onze harten van negativiteit en zonden. Door te vasten en ons te bezinnen, kunnen we innerlijke rust en genezing vinden.

Benadrukken van barmhartigheid in moeilijke tijden

In moeilijke tijden is het benadrukken van barmhartigheid en genade essentieel. We dienen compassie te tonen jegens de minder bedeelden, zoals weeskinderen die dringend medische hulp nodig hebben. Door gul te geven, verspreiden we liefdadigheid en hopen we op een betere toekomst voor allen.

Tijdens Ramadan wordt de nadruk gelegd op het zoeken naar genade en het verspreiden van liefdadigheid. Het is een tijd waarin we samen kunnen komen om de behoeftigen te helpen en een positieve impact te maken op de wereld. Met uw donaties kunnen we meer dan 100.000 weeskinderen in armoede toegang geven tot gezondheidszorgdiensten en 37.000 gezinnen voorzien van voedingshulp. Een kleine bijdrage kan een groot verschil maken in het leven van anderen.

Uitgebreide toegang tot gezondheidszorginitiatieven

In Ramadan 2024, zet Al-Ayn zich in om meer dan 100.000 weeskinderen in Irak toegang te bieden tot essentiële gezondheidszorgdiensten. Met meer dan 118.000 medische gevallen behandeld en meer dan 2.600 voltooide operaties tot op heden, streven we ernaar gespecialiseerde gezondheidszorg aan te bieden aan kinderen die worden geconfronteerd met levensbedreigende ziekten en chronische aandoeningen.

Voedingshulp programma’s

Deze Ramadan, kunnen uw donaties een cruciale rol spelen in het bieden van voedzame voedselmanden aan weesgezinnen in Irak, Afghanistan en Ghana. Met een gift van slechts €30 kan een gezin van weeskinderen een week lang voorzien worden van essentiële levensmiddelen, terwijl een bijdrage van €120 vier van zulke manden kan leveren voor de hele maand.

Al-Ayn blijft zich inzetten om de gezondheid en het welzijn van weeskinderen te koesteren, met programma’s die gericht zijn op het aanpakken van de belangrijkste oorzaken van ziekte en sterfte bij kinderen in nood. Door uw steun kunnen we een verschil maken in het leven van duizenden weeskinderen en hun gezinnen die onze zorg nodig hebben.

Sociale ondersteuning en gemeenschapszorg

Gedurende deze heilige maand, is uw steun essentieel om sociale ondersteuning te bieden aan weeskinderen en hun families die te maken hebben met armoede en verlies. Al-ayn’s programma’s streven ernaar om een warme maaltijd aan één weeskind te bieden voor slechts €10, terwijl een donatie van €30 een gezin van weeskinderen een week lang van voedsel kan voorzien.

Geneeskunde en behandeling

Chronische ziekten aanpakken

Al-Ayn zet zich tijdens Ramadan 2024 in om weeskinderen die lijden aan acute ziektes en chronische medische aandoeningen te voorzien van hoogwaardige medische behandelingen en zorg. Niet-overdraagbare ziekten zoals kanker, bloedarmoede, hartziekten en diabetes vormen een belangrijke oorzaak van ziekte en overlijden bij kinderen onder onze zorg in Irak.

Essentiële medicijnen verstrekken

Doneer €50 om bijstand te verlenen bij de financiering van noodzakelijke medicatie en zorg voor een weeskind. Door middel van uw steun kunnen we weeskinderen met acute en chronische ziekten voorzien van de essentiële medicijnen die ze nodig hebben om hun gezondheid te verbeteren en hun leven te redden.

Wanneer u doneert om essentiële medicijnen te verstrekken, draagt u direct bij aan het verbeteren van de gezondheid en welzijn van weeskinderen die anders mogelijk geen toegang zouden hebben tot deze cruciale behandelingen.

Hulpmiddelen

Educatieve en trainingsbronnen voor verzorgers

Al-Ayn biedt educatieve en trainingsbronnen voor verzorgers van weeskinderen, waarbij de focus ligt op het verbeteren van hun vaardigheden en kennis om de beste zorg te bieden aan kwetsbare kinderen. Deze bronnen omvatten workshops, trainingssessies en informatiemateriaal om ervoor te zorgen dat verzorgers de nodige ondersteuning en begeleiding kunnen bieden aan de kinderen onder hun hoede tijdens Ramadan 2024.

Verspreiding van basisbehoeften aan gezinnen

Al-Ayn zet zich in voor het verspreiden van basisbehoeften aan gezinnen met weeskinderen in nood, waarbij voedselmanden en andere essentiële benodigdheden worden verstrekt. Door gezinnen te ondersteunen met deze basisbehoeften, draagt Al-Ayn bij aan het verlichten van de armoede en het verbeteren van de levensomstandigheden van duizenden gezinnen tijdens de heilige maand Ramadan.

Door samen te werken met lokale gemeenschappen zorgt Al-Ayn ervoor dat de distributie van deze basisbehoeften op een gestructureerde en effectieve manier plaatsvindt, zodat de impact op de doelgroep maximaal is. Het streven is om een duurzame verandering teweeg te brengen en de gemeenschappen te versterken. Doneer nu om de hulp aan families in nood te ondersteunen tijdens Ramadan 2024.

Verbeteren van gezondheidsgeletterdheid in de gemeenschap

Al-Ayn richt zich ook op het verbeteren van de gezondheidsgeletterdheid in de gemeenschap, waarbij educatieve programma’s en voorlichtingsinitiatieven worden uitgevoerd om bewustwording te creëren over belangrijke gezondheidsthema’s en preventieve maatregelen. Door de gemeenschap te informeren en te betrekken, bevordert Al-Ayn een cultuur van gezondheid en welzijn, waardoor de algehele gezondheidstoestand van weeskinderen en hun families kan worden verbeterd.

Chirurgische operaties

Ondersteuning van levensreddende operaties

Uw donaties kunnen het verschil maken door levensreddende chirurgische ingrepen mogelijk te maken voor weeskinderen die lijden aan ernstige medische aandoeningen. Met een bijdrage van €240 kunnen weeskinderen toegang krijgen tot de broodnodige operaties die hun leven kunnen redden. Deze inspanningen helpen bij het aanpakken van de meest dringende gezondheidsbehoeften van kwetsbare kinderen in Afghanistan, Irak en Ghana, waar niet-overdraagbare ziekten zoals kanker en hartziekten een groot gevaar vormen.

Revalidatie en post-operatieve zorg

Na een succesvolle chirurgische ingreep is het cruciaal om de weeskinderen te voorzien van adequate revalidatie en post-operatieve zorg. Dit omvat follow-up behandelingen, medicatie en begeleiding om ervoor te zorgen dat ze volledig herstellen en een gezond leven kunnen leiden. Uw steun helpt bij het waarborgen van een uitgebreide zorg voor deze kinderen, zodat ze een kans hebben op een betere toekomst.

Door samen te werken met ziekenhuizen en medische professionals, kan Al-Ayn meer weeskinderen in nood voorzien van essentiële medische zorg en chirurgische ingrepen. Met een netwerk van deskundige artsen en moderne medische voorzieningen kunnen we de kwaliteit van zorg verbeteren en meer levens redden. Door uw donaties kunnen we de medische capaciteit vergroten en de dringende gezondheidsbehoeften van duizenden kwetsbare weeskinderen aanpakken.

Uitrusting gezondheidskliniek

De uitrusting gezondheidskliniek is van vitaal belang voor het bieden van hoogwaardige zorg aan weeskinderen in nood tijdens Ramadan 2024. Met uw donaties kunnen we investeren in medische apparatuur en voorzieningen zoals operatietafels, medische instrumenten en andere benodigdheden die essentieel zijn voor het uitvoeren van levensreddende ingrepen. Uw steun bij het opzetten en onderhouden van goed uitgeruste gezondheidsklinieken zal een directe impact hebben op duizenden kwetsbare kinderen en hun families.

Infrastructuurverbeteringsprojecten

Met uw gulle donaties kunnen we infrastructuurverbeteringsprojecten realiseren om gezondheidsklinieken te voorzien van moderne faciliteiten en technologieën. Door te investeren in de infrastructuur van gezondheidszorginstellingen kunnen we de toegang tot medische zorg verbeteren en de kwaliteit van leven van weeskinderen in Irak duurzaam verbeteren. Help ons om de nodige middelen te verschaffen om deze cruciale projecten te voltooien en hoop te brengen in het leven van degenen die het het hardst nodig hebben.

Kritische medische apparaten en benodigdheden

Met uw donaties kunnen we kritische medische apparaten en benodigdheden aanschaffen om te garanderen dat weeskinderen de dringende zorg krijgen die ze nodig hebben tijdens Ramadan 2024. Van beademingsapparatuur tot infuuspompen, elke bijdrage draagt bij aan het redden van levens en het bieden van comfort en genezing aan kinderen in nood. Door te investeren in deze essentiële apparatuur kunnen we medische interventies effectiever maken en de overlevingskansen van weeskinderen vergroten.

Dringende medische toegang

Noodrespons voor weeskinderen in crisis

Al-Ayn streeft ernaar om in 2024 meer dan 19.700 weeskinderen in Irak van dringend benodigde medicijnen en behandelingen. Door het bouwen en uitrusten van gezondheidsklinieken in heel Irak, streven we ernaar gespecialiseerde gezondheidszorg te bieden aan weeskinderen met levensbedreigende of chronische ziekten in regio’s met beperkte toegang tot zorg.

De mobilisatie van gezondheidspersoneel in rurale gebieden

Om cruciale gezondheidsdiensten te verlenen aan weeskinderen in afgelegen gebieden, mobiliseert Al-Ayn gezondheidspersoneel in rurale regio’s van Irak. Dit initiatief vergroot de toegang tot medische zorg voor weeskinderen die anders moeite zouden hebben om specialistische behandelingen te ontvangen. Deze inspanningen zijn essentieel in het bestrijden van niet-overdraagbare ziekten zoals kanker, hartziekten en diabetes onder weeskinderen en hun families.

Stroomlijnen van patiëntenopnameprocedures

In een poging om de efficiëntie van gezondheidszorg te verbeteren, wordt het proces van patiëntenopname gestroomlijnd door Al-Ayn. Dit maakt het mogelijk om weeskinderen en hun families sneller toegang te geven tot hoogwaardige medische zorg en dringende behandelingen die levens kunnen redden. Door deze procedures te verfijnen, wordt de kloof tussen medische behoeften en zorg verkleind, met als doel het waarborgen van een tijdige en effectieve respons op gezondheidsuitdagingen.

Voedzaam voedsel voor weeskinderen

Tijdens Ramadan 2024 streven we ernaar om voedzaam voedsel te bieden aan meer dan 37.000 weesgezinnen in armoede in Irak, Afghanistan en Ghana. Uw donaties kunnen een cruciale rol spelen bij het voorzien van essentiële levensmiddelen aan deze kwetsbare gemeenschappen. Van voedselpakketten tot warme maaltijden, uw steun kan een positief verschil maken in het leven van weeskinderen tijdens deze heilige maand.

Organiseren van voedseluitdelingen tijdens Ramadan

Al-Ayn is actief bezig met het plannen en uitvoeren van voedseluitdelingen tijdens de Ramadan. Dankzij gulle donaties kunnen duizenden weeskinderen en hun families voorzien worden van voedzame maaltijden. Dit helpt bij het verlichten van de armoede en honger onder deze gemeenschappen, waardoor hun gezondheid en welzijn verbeteren.

Organiseren van gemeenschappelijke iftar

Tijdens Ramadan worden gemeenschappelijke iftar maaltijden georganiseerd waar weeskinderen en hun families samenkomen om te eten en te bidden. Deze bijeenkomsten versterken de banden binnen de gemeenschap en zorgen voor een gevoel van saamhorigheid en solidariteit. Het biedt ook een gelegenheid om de behoeften van de weeskinderen beter te begrijpen en passende hulp te bieden.

Al-ayn’s impact: een retrospectief overzicht

Analyse van geleverde gezondheidsdiensten tot nu toe

Al-Ayn heeft tot op heden meer dan 118.000 medische gevallen behandeld en meer dan 2.600 operaties uitgevoerd. Met de focus op Irak biedt Al-Ayn gespecialiseerde gezondheidszorg aan weeskinderen die lijden aan levensbedreigende ziekten. De programma’s zijn gericht op het aanpakken van belangrijke oorzaken van ziekte en sterfte bij kinderen, en het verstrekken van cruciale medische behandelingen.

Manieren om te geven deze Ramadan

Zakat en Sadaqa spelen een essentiële rol tijdens Ramadan, waarbij moslims worden aangemoedigd om vrijgevig te zijn en te geven aan de minderbedeelden. Zakat is een verplichte vorm van liefdadigheid die wordt gegeven op basis van iemands vermogen, terwijl sadaqah vrijwillige donaties zijn die kunnen worden gegeven op elk gewenst moment. Tijdens Ramadan wordt de nadruk gelegd op het geven van zowel zakat als sadaqah om zegeningen en genade te ontvangen.

Het selecteren van geschikte betalingsmethoden voor donaties is cruciaal om ervoor te zorgen dat uw bijdrage op de juiste manier wordt overgebracht naar degenen die het het meest nodig hebben. Via Al-Ayn kunt u kiezen uit verschillende veilige betaalmethoden, waaronder bankoverschrijvingen, online betalingen en donaties via mobiele apps. Uw donatie zal direct worden gebruikt om weeskinderen medische zorg en voedzame voedselpakketten te bieden.

Het aanmoedigen van bedrijfs- en groepsbijdragen tijdens Ramadan kan een enorm verschil maken in het ondersteunen van degenen die het meest kwetsbaar zijn. Door samen te werken met collega’s, vrienden of zakelijke partners, kunt u grotere donaties bundelen om meer weeskinderen en gezinnen in nood te helpen. Bedrijven kunnen ook same met Al-Ayn om impactvolle programma’s op te zetten en positieve verandering te stimuleren in gemeenschappen die het echt nodig hebben.

Ramadan 2024: Genezing & Genade

De Ramadan van 2024 staat in het teken van Genezing & Genade, waarbij uw donaties een cruciale rol kunnen spelen in het verbeteren van de gezondheid en welzijn van duizenden weeskinderen in Irak, Afghanistan en Ghana. Door te investeren in medische behandelingen, voedzame voedselmanden en gezondheidsklinieken, kunnen weeskinderen die lijden aan acute ziektes en chronische aandoeningen de zorg en steun ontvangen die ze dringend nodig hebben. Met meer dan 18 jaar ervaring in het ondersteunen van kwetsbare gemeenschappen, kunt u erop vertrouwen dat uw donaties zorgvuldig zullen worden gebruikt om een blijvende impact te maken op het leven van degenen die het het hardst nodig hebben. Doneer deze Ramadan en help mee aan het verspreiden van Genezing & Genade onder weeskinderen in nood.

FAQ

V: Aat is het thema voor Ramadan 2024?

A: Het thema voor Ramadan 2024 is ‘Genezing & Genade’, gericht op het bieden van essentiële medische behandeling en voedzaam voedsel aan weeskinderen.

V: Hoe kan ik bijdragen aan Ramadan 2024: Genezing & Genade?

A: U kunt bijdragen door donaties te doen voor medische behandelingen, hulpmiddelen voor weeskinderen, chirurgische operaties en gezondheidsklinieken.

V: Wat voor effect heeft Al-Ayn gehad op weeskinderen?

A: Al-Ayn heeft meer dan 100.000 weeskinderen toegang gegeven tot hoogwaardige gezondheidszorgdiensten, met meer dan 118.000 behandelde medische gevallen en 2.600 voltooide operaties.

V: Welke rol speelt voedselhulp tijdens Ramadan 2024?

A: Voedselhulp speelt een cruciale rol door essentiële levensmiddelen te bieden aan gezinnen met weeskinderen die met armoede kampen, met donaties voor voedselmanden en warme maaltijden.


Related