Doneer

Search Website

3 Belangrijke voordelen van vasten in Ramadan

Overschot

Bedrag dat u bezit, in euro ?
Berekend op de uitgerekende datum van uw Khums.
Het gelijkwaardige bedrag, in euro, aan vreemde valuta dat u bezit ?
Berekend op de uitgerekende datum van uw Khums.
Schulden aan u waarvan u verwacht dat ze worden terugbetaald ?
Neem dit niet mee als dit in voorgaande boekjaren is verantwoord.
Bezittingen in natura die niet voor levensonderhoud worden gebruikt ?
Dit omvat gebouwen, boerderijen, fabrieken, goederen, werktuigen en alle huishoudelijke artikelen of bezittingen die niet voor levensonderhoud worden gebruikt. Bereken deze tegen contante waarde als ze zijn verworven met een surplusinkomen waarover nog geen jaar is verstreken, en tegen kostprijs als ze zijn verworven met een surplusinkomen waarover een jaar is verstreken. Indien verworven met een combinatie van inkomsten, bereken deze dan tegen contante waarde ten opzichte van wat is verworven met een surplusinkomen waarover nog geen jaar is verstreken, en tegen kostprijs ten opzichte van wat is verworven met een surplusinkomen waarover een jaar is verstreken .
Financiële contributies ?
Dit omvat de verschuldigde premie (surqufliah), de verschuldigde vergoeding voor het gebruik van landbouwgronden die eigendom zijn van de staat, en de verschuldigde vergoeding voor de heropleving van gronden die zijn omheind en voorbereid voor bewoning. Bereken deze tegen contante waarde als ze zijn verworven met een surplusinkomen waarover nog geen jaar is verstreken, en tegen kostprijs als ze zijn verworven met een surplusinkomen waarover een jaar is verstreken. Indien verworven met een combinatie van inkomsten, bereken deze dan tegen contante waarde ten opzichte van wat is verworven met een surplusinkomen waarover nog geen jaar is verstreken, en tegen kostprijs ten opzichte van wat is verworven met een surplusinkomen waarover een jaar is verstreken .
Bedrag dat u vóór de vervaldatum van uw Khums heeft gebruikt ?
Dit is contant geld waarvoor khums moesten worden betaald vóór de vervaldatum van uw khums, en dat u al hebt uitgegeven (bijvoorbeeld: als dit het eerste jaar is, betaalt u khums, ondanks dat u in voorgaande jaren khums moest betalen)
Vervangbare items die je hebt gebruikt vóór de vervaldatum van je Khums ?
Dit zijn vervangbare items die vóór de vervaldatum van je khums aan khums waren onderworpen en die je al hebt gebruikt. Bereken deze op basis van de contante waarde. Onder vervangbare artikelen vallen artikelen die vrijelijk uitwisselbaar of vervangbaar zijn, geheel of gedeeltelijk, voor een ander artikel van vergelijkbare aard, zoals machines of in de fabriek geproduceerde stoffen.
Niet-vervangbare items die u vóór de vervaldatum van uw khums hebt gebruikt ?
Dit zijn niet-vervangbare items die vóór de vervaldatum van uw khums aan khums waren onderworpen en die u al hebt gebruikt. Bereken deze op basis van hun waarde op het moment van gebruik. Niet-fungibele items zijn unieke items, zoals unieke schilderijen, monumenten en unieke sieraden.
Bedrag dat u al heeft betaald met intentie van Sahm Al-Imam ?
Bedrag dat u met de intentie van Sahm Al-Imam heeft betaald vóór de vervaldatum van uw khums.
Bedrag dat u al heeft betaald met intentie van Sahm Al-Sada ?
Bedrag dat u met de intentie van Sahm Al-Sada vóór de vervaldatum van uw Khums heeft betaald.

Inhoudingen

Commerciële schulden ?
Voeg alle commerciële schulden toe die u nog aan anderen verschuldigd bent.
Resterende levensonderhoudsschulden die in het boekjaar zijn aangegaan ?
Inclusief schulden die in het boekjaar zijn geleend voor huisvesting (hypotheek), een auto etc. Voor de verantwoording van hypotheken verwijzen wij naar uitgebreidere regelingen.
Resterende levensonderhoudsschulden die in voorgaande boekjaren zijn opgenomen ?
Hieronder vallen ook de in het voorgaande boekjaar geleende schulden voor huisvesting (hypotheek), een auto etc. Het bezit (huis, auto etc.) moet nog in uw bezit zijn. Bereken alleen het bedrag dat u de afgelopen boekjaren niet van uw winst heeft afgetrokken. Voor de verantwoording van hypotheken verwijzen wij naar meer gedetailleerde regelgeving.
Bedrag dat u bezit en dat al aan khums is onderworpen ?
Berekend op de uitgerekende datum van uw Khums. Omvat het restant van de fondsen die in voorgaande jaren onder khums vielen en waarover u al khums hebt betaald.
Notitie
 1.  De vervaldatum van uw Khums is de eerste dag waarop u met uw baan of bedrijf bent begonnen. Als je gepensioneerd bent of geen werk hebt, kun je met een vertegenwoordiger van de marja’a een khums-vervaldatum overeenkomen, of afzonderlijke khums-jaren berekenen voor elke winst die je maakt, vanaf de datum waarop je die winst hebt gemaakt.
 2.  De khums van commerciële goederen en vastgoed(en) die bedoeld zijn om te verhandelen, moeten worden betaald in overeenstemming met hun huidige marktwaarde, zelfs als ze zijn gekocht met winst waarover een jaar is verstreken, tenzij de prijs waartegen ze zijn verstreken gekocht is hoger dan de huidige waarde.
 3.  Als uit de berekeningen blijkt dat het bedrag aan verschuldigde khums negatief is als gevolg van levensonderhoudsschulden, wordt het bedrag van de levensonderhoudsschuld berekend en uitgesloten dat gelijk is aan het bedrag aan khums dat verschuldigd is voor de rest van de post.
 4. Indien de levensonderhoudsschulden in het boekjaar volledig zijn afgelost, wordt dit bedrag uitgesloten van de winst.
 5.  Bezittingen die niet onderworpen zijn aan khums zijn:
  A. Bezittingen die eigendom zijn via erfenis:
  i. Contant geld
  ii. Vastgoed
  iii. Objecten die overdraagbaar zijn en dergelijke
  B. Bezittingen van de vrouw uit de bruidsschat (mahr):
  i. Contant geld
  ii. Gouden sieraden
  iii. Huismeubilair en dergelijke
  C. Bezittingen die worden gebruikt voor persoonlijke of familiale voorzieningen uit de winst van dat boekjaar:
  i. Thuis verblijf
  ii. Meubels en andere huishoudelijke artikelen
  iii. Tuinen die worden gebruikt voor ontspanning en om persoonlijk van hun fruit te profiteren
  iv. Persoonlijke of gezinsauto’s
  v. Dieren waarvan het huishouden profiteert, zoals een koe voor melk of een kip voor eieren
  D. Schulden van anderen waarvan u niet verwacht dat ze worden terugbetaald.
  e. Items gekocht via schulden die nog niet zijn terugbetaald.

Totaalbedrag onderworpen aan Khums 0

Khums Datum 0

Sahm al Imam moet worden betaald 0

Sahm al Sada moet worden betaald 0

E-mail mij het Khums-rapport

3 Belangrijke voordelen van vasten in Ramadan

10 February 2024

Ramadan, de heiligste maand op de Islamitische kalender, is een tijd van spirituele reflectie, zelfdiscipline en het versterken van onze verbinding met God. Centraal in deze heilige maand staat het vasten, waargenomen door miljoenen moslims over de hele wereld. In deze blog verdiepen we ons in de algehele voordelen van vasten tijdens Ramadan, inclusief spirituele voordelen en gezondheidsvoordelen.

Waarom vasten mensen tijdens Ramadan? Vasten tijdens Ramadan is niet slechts een daad van onthouding van eten en drinken; het is een diep spirituele praktijk die diepe betekenis heeft in de Islam. Door te vasten worden individuen herinnerd aan de zegeningen die ze hebben ontvangen en worden ze aangemoedigd om dankbaarheid te tonen voor deze. Bovendien dient het vasten als een manier om empathie te tonen met degenen die minder fortuinlijk zijn, waardoor mededogen en solidariteit met de behoeftigen worden bevorderd.

1.De spirituele betekenis van vasten:

Velen vragen naar het doel van Ramadan en vasten, en de redenering is vrij duidelijk in de Islam. Ramadan vasten is meer dan alleen afzien van het consumeren van voedsel en drank; het is een transformatieve reis naar het bereiken van Taqwa (Godsbewustzijn). Zoals vermeld in de Heilige Koran “O jullie die geloven, het vasten is jullie voorgeschreven zoals het ook voorgeschreven was aan degenen vóór jullie, opdat jullie rechtschapen zullen zijn” (Koran 2:183). Dit vers benadrukt dat vasten een middel is tot spirituele zuivering en morele verheffing. Door zich te onthouden van wereldse verlangens streven moslims ernaar hun relatie met Allah (SWT) te versterken en hun bewustzijn van Zijn aanwezigheid in hun leven te vergroten.

2.De deugden van zelfdiscipline en dankbaarheid:

Vasten brengt een gevoel van zelfdiscipline en controle over iemands verlangens bij, die essentiële deugden zijn in de Islam. Door zich te onthouden van voedsel, drank en andere fysieke gemakken gedurende de daguren, leren moslims hun innerlijke kracht te benutten en verleiding te weerstaan. Deze praktijk van zelfdiscipline strekt zich uit voorbij het zich onthouden van voedsel; het omvat zich onthouden van negatieve gedragingen zoals roddelen, woede en oneerlijkheid, naast het aanmoedigen van zelfcontrole. Door te vasten cultiveren individuen een verhoogd bewustzijn van hun acties en streven ze ernaar deze af te stemmen op de leer van de Islam.

Bovendien creëert vasten een diep gevoel van dankbaarheid voor de zegeningen die ons door Allah (SWT) zijn geschonken. Terwijl we honger en dorst ervaren, worden we ons scherp bewust van de privileges die we vaak als vanzelfsprekend beschouwen, zoals toegang tot voedsel, schoon water en onderdak. De daad van vasten herinnert ons aan de strijd en uitdagingen van de minder fortuinlijken en moedigt ons aan onze zegeningen te delen met degenen die het nodig hebben. In de woorden van Imam Ali (vrede zij met hem): “Gezegend is hij wiens eigen fouten hem bezighouden van het opmerken van de fouten van anderen en wiens eigen honger hem bezighoudt van het benijden van de overvloed van anderen.”

3.Fysieke en mentale gezondheidsvoordelen:

Naast de spirituele beloningen biedt vasten in Ramadan talrijke gezondheidsvoordelen voor het lichaam en de geest. Door het spijsverteringssysteem een pauze te geven van constante verwerking, stelt vasten het lichaam in staat om te ontgiften en te vernieuwen, wat leidt tot verbeterde energieniveaus. Bovendien is vasten geassocieerd met cognitieve voordelen, waaronder verbeterde focus, mentale helderheid en regulatie van de stemming. Terwijl individuen zich onthouden van eten en drinken, ervaren ze een gevoel van verhoogd bewustzijn en mindfulness, wat introspectie en zelfreflectie kan vergemakkelijken.

Daarnaast is Ramadan vasten in verband gebracht met potentiële levensduurvoordelen, met onderzoek dat suggereert dat periodiek vasten cellulaire reparatiemechanismen kan bevorderen en verouderingsprocessen kan vertragen. Ook moedigt de praktijk van vasten een verschuiving in voedingsgewoonten aan, vaak leidend tot verhoogde consumptie van nutriëntrijke voedingsmiddelen zoals fruit, groenten en volle granen tijdens niet-vastende uren. Deze voedingsaanpassing kan bijdragen aan een algeheel betere voedingsinname en de ondersteuning van langetermijngezondheidsresultaten.

Bovendien versterkt het gemeenschappelijke aspect van Ramadan, waar families en gemeenschappen samenkomen om hun vasten te breken, sociale banden en emotioneel welzijn, en bevordert een gevoel van verbondenheid en solidariteit onder iedereen. Al met al strekken de veelzijdige voordelen van vasten in Ramadan zich uit voorbij het spirituele domein en omvatten aspecten van fysieke gezondheid, mentaal welzijn en sociale solidariteit.

Vasten in Ramadan is een transformatieve praktijk die een schat aan spirituele, fysieke en mentale voordelen biedt. Door zelfdiscipline, dankbaarheid en spirituele reflectie, beginnen moslims aan een reis van zelfontdekking en zuivering tijdens deze gezegende maand. Terwijl we ernaar streven om onze religieuze verplichtingen te vervullen en naderen tot Allah (SWT), laten we de deugden van vasten omarmen en de overvloedige beloningen die het biedt, plukken. Moge Ramadan 2024 een tijd van vernieuwing, genezing en spirituele groei zijn voor iedereen.


Related