Sponsor een weeskind

Sponsor een weeskind

Hieronder treft u informatie aan over het sponsorprogramma van Stichting Al-Ayn voor weeskinderen in Irak. We hopen dat u geïnteresseerd zult zijn in het bevorderen van de positie van de Iraakse weeskinderen. Om sponsoring van een weeskind aan te vragen, vul de bijgevoegde ‘Aanvraagformulier sponsoring en zorg weeskind’ en ‘Doorlopende machtiging’ in en stuur deze naar de Stichting toe.

 

 

De Profeet Mohammed (vrede zij met hem) heeft gezegd:

“Degene die een weeskind en zijn levensbehoeften bekostigt, hij en ik zullen zoals deze twee zijn in het Paradijs”, en hij wees naar zijn middel- en wijsvinger. (Qurb al-Isnad, p. 94)

 

 1. SPONSORPROGRAMMA

Door sponsoring van een weeskind aan te vragen, hebben de sponsor en de Stichting de morele verplichting aan de volgende eisen te voldoen.

 

De rol van de sponsor

 1. De sponsor verbindt zich aan het betalen van de sponsoring, wat overeenkomt met de volgende bedragen:
  • Sponsoring van een weeskind zonder speciale behoeften: € 70,- per maand.
  • Sponsoring van een weeskind met speciale medische behoeften: € 82,- per maand.
  • Sponsoring van een academisch getalenteerd weeskind: € 100,- per maand.

(Opmerking: de sponsor mag ervoor kiezen een hogere bijdrage te betalen)

 1. Beëindiging van de sponsoring is alleen mogelijk met een beëindigingstermijn van vier maanden, zodat de Stichting voor een vervangende sponsor of programma voor het weeskind kan zorgen.
 2. De sponsor neemt eerst contact op met de Stichting indien hij het weeskind wenst te bezoeken. De sponsor mag het weeskind bezoeken onder aanwezigheid van de begeleider van het weeskind, mits de toestand van de familie van het weeskind dit toestaat.
 3. De sponsor mag het weeskind eenmalige (financiële) geschenken, kleding of andere levensvoorzieningen geven tijdens speciale gelegenheden en Eid-feestdagen.
 4. Indien het weeskind een ziektebehandeling of een medische operatie ondergaat, mag de sponsor ondersteuning bieden bij het bekostigen hiervan.
 5. De sponsor mag de sponsoring van het weeskind voortzetten nadat het weeskind de leeftijd van zestien jaren bereikt, mits de stichting hier toestemming voor biedt. Academisch getalenteerde weeskinderen mogen sponsoring blijven ontvangen totdat zijn hun universitaire opleiding afronden.

 

De rol van de Stichting

 1. De Stichting voert een initieel bezoek uit aan het weeskind en verzameld de nodige informatie om te verzekeren dat zij hulp nodig hebben.
 2. De Stichting verstrekt de sponsor met informatie over het weeskind dat hij/zij sponsort.
 3. De Stichting levert de volgende bedragen aan het weeskind:
  • Weeskind zonder speciale behoeften: 75.000 Iraakse dinar per maand.
  • Weeskind met speciale medische behoeften: 100.000 Iraakse dinar per maand.
  • Academisch getalenteerd weeskind: 120.000 Iraakse dinar per maand.

(Opmerking: als er na koersconversie blijkt dat een hoger bedrag is betaald door de sponsor, zal dit overige bedrag geheel aan het weeskind worden uitgekeerd als zijnde een gift van de sponsor.)

 1. De Stichting bezoekt het weeskind regelmatig om na te gaan of enige omstandigheden zijn veranderd en om te verzekeren dat het sponsorgeld op de juiste manier aan het weeskind wordt besteed.
 2. De Stichting waakt over de situatie van het weeskind en verstrekt medische, opvoedkundige of andere hulp waar nodig.

 

 1. BIJDRAGE AAN SPONSORING

Het bedrag van volledige sponsoring van een weeskind zonder speciale behoeften is gebaseerd op het bedrag waarmee de eerste levensbehoeften van weeskinderen kunnen worden betaald. Daarmee raken weeskinderen uit de armoede en hoeven zij niet op zoek naar andere vormen van financiële steun. Onderzoek van de Wereldbank uit 2009 bevestigt dat de armoedegrens in Irak rond dit sponsorbedrag zit.

 

In een gemiddeld gezin zal het sponsorbedrag voornamelijk gebruikt worden om voedsel, kleren, schooluniform en huur te betalen. Ook zal met het sponsorbedrag zaken als elektriciteit, gas, schoolvervoer, excursies en bezoeken aan heiligdommen bekostigd worden. Het weeskind ontvangt hiervan ook een klein bedrag aan zakgeld.

 

Donoren kunnen zich opgeven om een deel van het volledige sponsorbedrag te betalen, door maandelijks een minimum van € 35,- te doneren. De Stichting zal erop toezien dat het resterende deel van het sponsorbedrag wordt gehaald, door andere bronnen en donoren te vinden.

 

 

Klik hier voor het ‘Aanvraagformulier sponsoring en zorg weeskind’ en ‘Doorlopende machtiging’.