Donatie

Donatie

Naast sponsoring van een weeskind, biedt Stichting Al-Ayn ook andere donatiemogelijkheden. Hieronder treft u informatie aan over de overige donatievormen van Stichting Al-Ayn. We hopen dat u geïnteresseerd zult zijn in het bevorderen van de positie van de Iraakse weeskinderen. Om een maandelijkse of eenmalige betaling te doen, vul de bijgevoegde ‘Aanvraagformulier zorg weeskind’ en, indien nodig, ‘Doorlopende machtiging’ in en stuur deze naar de Stichting toe.

 

Algemene sponsoring: in deze doneervorm zijn de ontvangen gelden bestemd voor het opbrengen van maandelijkse sponsoring voor weeskinderen die niet zijn gekoppeld aan een eigen sponsor.

Medische ondersteuning: deze doneervorm is gericht op het inzamelen van bijdragen om medische kosten, tandheelkunde en chirurgische operaties voor weeskinderen te dekken. Daarnaast wordt hiermee ook psychologische begeleiding bekostigd.

Educatieve ondersteuning: donaties die in deze regeling worden verzameld zijn gericht op het ondersteunen van de onderwijsbehoeften van het weeskind, door onder meer het kopen van schooluniformen, het organiseren van onderwijsgerelateerde bijeenkomsten en het geven van examentrainingen.

Woonondersteuning: donaties die in deze regeling worden bijeengebracht zijn bedoeld om de huurkosten van woningen van familieleden van weeskinderen te dekken en om beschadigde woningen te herstellen.

Recreatieve ondersteuning: deze donaties zijn bedoeld om recreatieve uitjes en reizen te organiseren voor weeskinderen, zoals een bezoek aan het park en de dierentuin.

Religieuze ondersteuning: deze doneerregeling heeft als doel om bezoeken aan heiligdommen te bekostigen, om familieleden van weeskinderen op Hajj en Umrah te sturen en om takleef ceremonies voor meisjes te organiseren.

Zelfstandigheid stimuleren: gelden die in deze regeling worden bijeengebracht worden besteed aan het ondersteunen van weeskinderen in het kopen van artikelen die hen in staat stellen om zelf inkomsten te krijgen, zoals naaimachines, of om zelf kleine bedrijven op te zetten of trainingen te volgen.

Ondersteuning van de Stichting: de kosten van de Stichting worden hiermee betaald. Het gaat hierbij onder meer om het maken van sadaqa donatiebussen, drukwerk, en benodigdheden om de weeskinderen te documenteren en te volgen, zoals camera’s en accessoires.

 

Klik hier voor het ‘Aanvraagformulier zorg weeskind’ en ‘Doorlopende machtiging’.

 

[rfmp id=”142″]