Religieuze toestemming

Religieuze toestemming

Stichting Al-Ayn is bevoorrecht om de ondersteuning en goedkeuring van Grootayatollah Sayyed Ali Al-Husseini Al Sistani (ha) te hebben. De goedkeuring luidt als volgt:


In de naam van Allah, de meest barmhartige, de meest Vergevingsgezinde,

Assalamu Alaykum wa Rahmatullah wa Barakatoh,

Wij danken u, en al degenen die met u werken, opnieuw voor de blijvende inspanning om de weeskinderen en ontheemden te ondersteunen. Wij bidden aan Allah dat hij u de kracht geeft om uw inspanningen voort te zetten en u te belonen met zijn beste beloningen. Wij verlenen u daarnaast de toestemming waar u om heeft verzocht, op voorwaarde dat dit onder de supervisie van Sheikh Amjad Riyadh, moge Allah zijn ondersteuning voortzetten, gebeurd. Deze toestemming wordt voor een periode van drie jaren verleend.

Ali Al-Husseini Al-Sistani

12 Safar 1436 [5 december 2014]

Photo-2016-01-15-22-44-39_3331